رادیولوژی 
  • رادیوگرافی یکی از روش های تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از آن میتوان به نحوی درون بدن انسان را دید و از بعضی بیماری های آن اطلاع پیدا کرد. این روش با استفاده از تابش اشعه ایکس به قسمتی از بدن انسان میتواند تصویر مورد نیاز را تهیه کند.

    مرکز تصویر برداری پزشکی پرتو طب آزما با استفاده از دستگاه DDR برند واریان و دستگاه CR برند کونیکا، به انجام تمامی رادیوگرافی های تخصصی و عمومی از جمله هیستروگرافی ، VCUG ، باریم انما، باریم سولوا و ... می پردازد.

     

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به مركز طب آزما مي باشد