ماموگرافی 
  • ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی ساده از پستان و ابزاری برای کشف زودرس سرطان های غیر قابل لمس پستان است. ماموگرافی می تواند سرطان پستان را ده سال قبل از آن که قابل لمس شود، شناسایی کند. همه زنان سی ساله و بیشتر باید هر سه سال یکبار ماموگرافی انجام دهند.

    مرکز تصویر برداری پزشکی پرتو طب آزما با استفاده از دستگاه ماموگرافی برند پایامد به انجام ماموگرافی دیجیتال بویژه به منظورغربالگری و انجام بیوپسی تحت هدایت ماموگرافی می پردازد.

     

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به مركز طب آزما مي باشد